Tin tức

Dòng tiền đang chảy vào đâu?

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề là làm sao để tăng trưởng tín dụng năm 2017 đạt 18-20% nhưng khôn...

Xem thêm

Thận trọng tín dụng ngoại tệ

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, ước tính đến hết tháng 8/2017, tăng trưởng tín dụngngành Ngân hàng (NH) đạt 11,5% so với cuối năm 2016 (...

Xem thêm